Laatste blog berichten
Actueel
Thursday 18 Dec 2014, 12:50
Kastelen of monumenten op buitenlands grondgebied maar met Nederlands cultuurhistorische waarden zouden kunnen vallen onder de Nederlandse monumentenbescherming. Dat stelt het Europees Hof van Justitie in Luxemburg.
Thursday 18 Dec 2014, 12:29
De Belastingdienst heeft de 2e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2015' gepubliceerd. Hierin is informatie te  vinden over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2015 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.
Thursday 18 Dec 2014, 12:16
In de Staatscourant van 17 december is een nieuw Besluit administratieve verplichtingen voor de omzetbelasting gepubliceerd. In het besluit staan beleidsregels en goedkeuringen op het gebied van de administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen.
Thursday 18 Dec 2014, 11:17
Maurice de Kleer is door het algemeen bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) voorgedragen als kandidaat-voorzitter. De algemene ledenvergadering beslist op 18 juni 2015 wie de opvolger wordt van Marnix van Rij.
Thursday 18 Dec 2014, 11:10
Kennis- en arbeidsmigranten moeten voldoen aan een looncriterium. Deze looncriteria worden jaarlijks herzien aan de hand van het indexcijfer van de cao-lonen. Het indexcijfer dit jaar bedraagt 3,48%.
Thursday 18 Dec 2014, 10:40
Rechtbank Noord-Holland heeft geoordeeld dat de crisisheffing niet in strijd is met de systematiek van de Wet LB 1964. Ook is de heffing niet in strijd met het internationale recht.
Thursday 18 Dec 2014, 10:11
Het gerechtshof in Amsterdam heeft op 11 december 2014 uitspraak gedaan in drie zaken over de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Staatssecretaris Wiebes van Financiƫn zal geen beroep in cassatie instellen tegen de uitspraak van het hof. Het fiscale-eenheidsregime in de vennootschapsbelasting zal worden aangepast teneinde dit in overeenstemming te brengen met het Europese recht.
Wednesday 17 Dec 2014, 15:44
Op 17 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Dat betekent dat de belastingtarieven wijzigen per 1 januari. In het eindejaarsbericht van het ministerie van Financiƫn staan de belangrijkste (cijfermatige) wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2015.

@count: betaalbare kwaliteit!

Kwaliteit en betaalbaar: twee belangrijke woorden voor @count.

@count is een team van onafhankelijke en ervaren deskundige, financiële en fiscale professionals.

@count werkt samen met onder andere accountants, fiscalisten, assurantiekantoren, administratiekantoren, makelaars en notarissen.

Kies beneden welke doelgroep bij u past en zie wat wij voor u kunnen betekenen.

Wij kunnen u onze diensten als een enkele dienst aanbieden alsook samenvoegen in een totaalconcept.

@count staat garant voor betaalbare kwaliteit!

Aangifteservice inkomstenbelasting

In de maanden februari, maart en april 2016 bieden wij u weer onze jaarlijkse aangifteservice inkomstenbelasting. Tegen een voordelig tarief van € 21,- (incl. btw) per kwartier verzorgen wij uw volledige aangifte inkomstenbelasting 2015, controleren en/of wijzigen wij uw voorlopige aanslag 2016 en kunnen wij u helpen bij het aanvragen of wijzigen van toeslagen. Bekijk deze pagina voor meer informatie en een antwoord op de meest gestelde vragen.